Ресурси

vidubiology наръчник
Представяне на vidubiology в рамките на четиридесет страници

vidubiology преглед
Подходът vidubiology
vidubiology в три модула
Информирано съгласие за заснемане
Въпросник входно ниво
Въпросник изходно ниво

Модул 1: Правене на снимки (въвеждаща задача)
Работен лист за учители “Растения и животни през сезоните”
Работен лист за ученици “Растения през сезоните”
Видео урок “Правене на снимки”

Модул 2: Фото истории / time-lapse / slow motion (задание със средно ниво на трудност)
Работен лист за учители “Организми в действие”
Работен лист за ученици “Организми в действие”
Технически карти за ученици
Работен лист Зоопарк Честър
Видео урок “Редактиране на фото история с Windows/Android приложения”
Видео урок “Редактиране на фото история с Apple приложения”
Видео урок “Time-lapse с Framelapse”

Модул 3: Видео продукция (задание за напреднали)
Работен лист за учители “Креативно видео”
Инфо карти за ученици “Създаване на видео”

Обучение на учители
Материали за обучение на учители

Казуси
Практически vidubiology примери