Ресурси

vidubiology наръчник
Представяне на vidubiology в рамките на четиридесет страници

vidubiology преглед
Подходът vidubiology
vidubiology в три модула
Информирано съгласие за заснемане
Въпросник входно ниво
Въпросник изходно ниво

Модул 1: Правене на снимки (въвеждаща задача)
Работен лист за учители “Растения и животни през сезоните”
Работен лист за ученици “Растения през сезоните”
Видео урок “Правене на снимки”

Модул 2: Фото истории / time-lapse / slow motion (задание със средно ниво на трудност)
Работен лист за учители “Организми в действие”
Работен лист за ученици “Организми в действие”
Технически карти за ученици
Работен лист Зоопарк Честър
Видео урок “Редактиране на фото история с Windows/Android приложения”
Видео урок “Редактиране на фото история с Apple приложения”
Видео урок “Time-lapse с Framelapse”

Модул 3: Видео продукция (задание за напреднали)
Работен лист за учители “Креативно видео”
Инфо карти за ученици “Създаване на видео”

Обучение на учители
Материали за обучение на учители (BG, EN, DE, IS)

Казуси
Практически vidubiology примери (BG, DE, EN, IS)